Integrations- och mångfaldsstudier I 30 hp Integration och mångfald är viktiga frågor i vår samtid.

7953

Kandidatprogram i mångfaldsstudier är utbildningen för dig som vill arbeta med frågor som rör alla människors rätt att vara olika och allas lika värde. Programmet behandlar mångfald i en bred bemärkelse, där mångfald kan avse människors tänkta och upplevda likheter och olikheter utifrån varierande kombinationer av kön, sexualitet, etnicitet, religion, funktionshinder och ålder.

Mångfaldsstudier vid Uppsala universitet är ett tvärvetenskapligt ämne där genus och etnicitet står i centrum men ger även kunskap om andra faktorer som exempelvis sexualitet, klass, ålder och funktionsnedsättning. Mångfaldsstudier I. Delkurs 1. Introduktion i mångfaldsstudier, 7, 5 hp (ETG610), GN Gäller från och med HT 2017 Fastställt av IS: 2017-05-31 Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Sida 1 av 2 Böcker de los Reyes, Paulina 2001.”Mångfald i Sverige”, Mångfald och differentiering. Diskurs, mah.se/sv/Program/SGINE lnu.se/program/integrations-och-mangfaldsstudier mah.se/human-rights miun.se/förvaltningsjuridiska-programmet sh.se/program--kurser/program/grund/filosofi-politik-och-ekonomi lnu.se/program/europastudier sh.se/program--kurser/program/grund/europaprogrammet Kursen ingår som en obligatorisk del i Masterprogrammet i mångfaldsstudier. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap i samarbete med Hugo Valentin Centrum. Mål. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna - redogöra för och diskutera olika definitioner av begreppet mångfald programmet Mångfaldsstudier vid Malmö högskola, dels på en rad workshops vi enskilt genomfört i andra utbildningssammanhang. Vi inleder med tre korta exempel från workshops vi genomfört på olika teman.

Mångfaldsstudier mah

  1. Norra station cafe ostersund
  2. 1950 volvo wagon
  3. Kpt online payment
  4. Does cin3 mean i have hpv

View Menu and Order Online Stir mango, rice vinegar, lime juice, Thai chile pepper, garlic, and hot chile paste in a bowl until well combined. Cover and let rest 30 minutes. Mangle is one of the secondary antagonists in the Five Nights at Freddy's franchise, first appearing in Five Nights at Freddy's 2. They are a reimagined version of the original Foxy, and was later repurposed after being severely damaged. Igav? Tule ja mängida parim tasuta mängud internetis.

Som student vid Malmö universitet har du stora möjligheter att studera utomlands inom ramen för din utbildning. Här hittar du information om när ansökan är öppen, vilka platser som är tillgängliga för dig och vem du kan kontakta om du har frågor.

Mångfaldsstudier Utbildningen handlar om människors villkor i samhälls- och arbetslivet, om integration, jämställdhet, maktrelationer, relationer mellan grupper och om arbete mot diskriminering. Programmet erbjuder en bred samhällsvetenskaplig utbildning som ger dig en förståelse för en rad aspekter av mångfald i samhälls- och arbetslivet.

Programinriktning: Mångfaldsstudier, 180 hp (SGMGF) Mångfaldsstudier, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö (SGMGF19h) Mångfaldsstudier, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö (SGMGF20h) Mångfaldsstudier, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö (SGMGF21h)

Mångfaldsstudier mah

Programmet erbjuder en bred samhällsvetenskaplig utbildning som ger dig en förståelse för en rad aspekter av mångfald i samhälls- och arbetslivet. Kandidatprogram i mångfaldsstudier är utbildningen för dig som vill arbeta med frågor som rör alla människors rätt att vara olika och allas lika värde. Programmet behandlar mångfald i en bred bemärkelse, där mångfald kan avse människors tänkta och upplevda likheter och olikheter utifrån varierande kombinationer av kön, sexualitet, etnicitet, religion, funktionshinder och ålder. Här hittar du information om Mångfaldsstudier vid Malmö universitet. Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 180hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN).

Kursstart våren 2014. Här kan du söka schema genom att skriva in sökord för t.ex kurs, program, lokal och signatur. Du kan skriva in flera sökord separerade med mellanslag.
Trött av alkohol

Kursstart våren 2016. Kursstart våren 2015.

Schema Program: SGMGF16h, Mångfaldsstudier, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö: Datum: 2021-04-01 - 2021-09-30 Utskrivet: 2021-04-01 06:25:31 Vart du kan åkapå utbytestermin. Vart du kan åka. på utbytestermin. Som student vid Malmö universitet har du stora möjligheter att studera utomlands inom ramen för din utbildning.
Icd koder lista

Mångfaldsstudier mah christer malmberg geneve
barriärvård vårdhandboken
charge syndrome icd 10
timanstallning semester
bettina may

Författarkontakt: anne-charlotte.ek@mah.se inledning programmet Mångfaldsstudier vid Malmö högskola, dels på en rad workshops vi enskilt genomfört.

Mangle is one of the secondary antagonists in the Five Nights at Freddy's franchise, first appearing in Five Nights at Freddy's 2. They are a reimagined version of the original Foxy, and was later repurposed after being severely damaged.