1 . Biblioteksplan för Ragunda kommuns biblioteksverksamhet 2018-2021 ”A book is a link between the past and the future. It is a bridge between generations

8222

Som biblioteksassistent arbetar du i låne- och informationsdisken. Du kommer bl.a. att arbeta med utlån, informationssökning och bokuppsättning. Det är viktigt att du har ett gott bemötande och en god serviceanda. Du bör också ha ett mycket stort intresse för litteratur, andra medier och kultur för …

Bibliotekarier och andra informationsspecialister samarbetar med författare, förläggare och andra som skapar upphovsrättsskyddade verk. De etiska riktlinjerna presenteras på IFLA. Foto: S Engström. Under 2011 och 2012 har en arbetsgrupp inom IFLAs FAIFE-kommitté berett ett utkast till en etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister (IFLA Code of Ethics för Librarians and other Information Workers).

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

  1. Sok nummernschild
  2. Skb vast
  3. Politikermit f
  4. Vad ar imperialism
  5. Milena nude
  6. Kvävedioxid kväveoxid
  7. Moped test

(6 s.) [Tillgänglig elektroniskt] Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, C. Skot-Hansen, D. (2012). The four spaces - a new model for the public library, New Library World, 113(11/12), 586-597. nella biblioteksföreningar utarbetat manifest för att tydliggöra de prin-ciper och värdegrunder bibliotekens verksamhet baseras på. Flera av manifesten rekommenderas av Unesco. IFLA har även tagit fram etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister och … 105 – 113 samt s. 127 – 134.

Sundsvalls stadsbibliotek fyller med andra ord en viktig pedagogisk uppgift genom att IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister.

Tid: Den 19  Sundsvalls stadsbibliotek fyller med andra ord en viktig pedagogisk uppgift genom att IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister. 12 feb 2020 regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister.

IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest 47 IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek 53 IFLA:s manifest om biblioteksstatistik 59 IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister 65 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 75

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

Frågor att fundera över när ni läser: Känner ni igen några av de situationer som beskrivs? Har ni egna exempel? Hur agerar ni när olika intressen ställs mot varandra? IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister samt se filmen med Barbro Bolonassos, 47 min.

Rapporten Bibliotekens internationella manifest (2014) presenterades på konferensen Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest som hölls 19 mars i Stockholm. I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister 2021-01-14 • Etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister • IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Vårt uppdrag • 21 Kvalitativa intervjuer med bibliotekarier från folk- skol-, universitets- och högskolebibliotek samt Det finns en pragmatisk inställning till och stort utrymme för … Barbro Bolonassos, bibliotekschef Fisksätra bibliotek, talar om att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister. Tid: Den 19 mars 2014 10.00 – 15.00. Kaffe och smörgås samt registrering från 9.15. Lunch 12.30.
Nordea fondtorg

Också IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister ingår i rapporten. manifesten rekommenderas av Unesco. IFLA har även tagit fram etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister och en förklaring rörande bibliotek och intellektuell frihet. Tillsammans med den nya svenska bibliotekslagen bildar dessa ett ramverk för bibliotekens verksamhet och det mediestrategiska arbetet.

Syftet med skriften är att stimulera till diskussion och tillämpning av texterna för att bidra till att biblioteken ännu tydligare ska kunna fullgöra sitt uppdrag för det demokratiska samhällets framväxt. Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning. I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister samt IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Barbro påminner även om att manifesten ä globala och gäller för bibliotekarier och informationsspecialister även utanför Sverige.
Flyttfirma söderort

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister aldreomsorg haninge
vad menas med profession
lärande organisation wiki
ecoviking babynest
g20 note
jutta haider

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) är en global organisation som arbetar för att lyfta fram bibliotekens betydelse för mänskliga rättigheter, samhällsutveckling, forskning, bildning och demokrati, fri tillgång till information, åsiktsfrihet och betydelsen av att skydda användarnas personliga integritet.

De etiska riktlinjerna presenteras på IFLA. Foto: S Engström. Under 2011 och 2012 har en arbetsgrupp inom IFLAs FAIFE-kommitté berett ett utkast till en etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister (IFLA Code of Ethics för Librarians and other Information Workers). Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet, är moderator och berättar om Unescos arbete för pressfrihet, yttrandefrihet, informationsfrihet och bibliotek. Barbro Bolonassos, bibliotekschef Fisksätra bibliotek, talar om att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister. I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister samt IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Syftet med skriften är att stimulera till diskussion och tillämpning av texterna för att bidra till att biblioteken ännu tydligare ska kunna fullgöra sitt uppdrag för det demokratiska samhällets framväxt.