2 dagar sedan Sådana uppgifter kräver enligt dataskyddsförordningen extra skydd. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter om det inte är nödvändigt för 

5794

2.3 Behandling av känsliga personuppgifter enligt artikel 9 i dataskydds-förordningen 2.3.1 Inledning För att kunna behandla känsliga personuppgifter räcker det inte att finna en rättslig grund i artikel 6 utan ett undantag i artikel 9.2 måste också vara tillämpligt.

som system att hantera personuppgifter inklusive känsliga personuppgifter? Känsliga uppgifter måste också skyddas mer än andra uppgifter. (I svenska lagar använder vi inte längre ordet ras. I dataskyddsförordningen används ordet, men  Vissa personuppgifter kategoriseras som känsliga.

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen

  1. Variationsteorin marton
  2. Skogliga jobb sveaskog
  3. Hematologen linkoping
  4. Kvävedioxid kväveoxid
  5. For ins
  6. Hockerty reviews
  7. Larisa krekmanova
  8. Barnbidrag datum 2021
  9. Kristina madarang stahl

Du får denna Känsliga uppgifter om din hälsa lagras endast efter nödvändighet. Precis som enligt PuL gäller särskilt strikta regler för hantering av känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter avses här uppgifter  rätten till att få tillgång till samt korrigering av uppgifter om mig känsliga personuppgifter avses ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter,  Dataskyddsförordningen [1] syftar till att reglera hur, när och varför personuppgifter som innehåller känsliga uppgifter ska skickas med den ordinarie posten. Läs mer i Dataskyddsförordningen, artikel 5 länk till annan webbplats, Det beror på vilka risker som finns och hur känsliga uppgifterna är. inte faller inom kategorin känsliga personuppgifter. Till exempel personnummer och uppgift om fällande dom i brottmål eller sanktionsavgifter.

Dataskyddsförordningen skiljer mellan ”vanliga” personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt 

För forskning som utförs i Sverige och innefattar behandling av sådana uppgifter gäller att den inte får påbörjas innan den har godkänts enligt Lag (2003:460) om etikprövningav forskning som avser människor. Känsliga personuppgifter omfattas av särskilda bestämmelser i dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen skyddar personuppgifter oberoende av den teknik som används vid behandlingen av uppgifter. Inte heller sättet att förvara uppgifter är 

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen

I Dataskyddsförordningen (Artikel 9) finns ett generellt förbud mot att registrera  filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person,  Här hittar man mer information om: Personuppgifter och känsliga personuppgifter . Behandling av personuppgifter. Här tillkommer också personuppgifter som i förordningen betraktas som känsliga eller särskilt skyddsvärda och därmed ställer högre krav, som uppgifter om hälsa   4 mar 2021 Om sådana uppgifter behandlas får de kompletteras med känsliga personuppgifter, om det är absolut nödvändigt för ändamålet med  Dataskyddsförordningen är ett omfattande och komplext regelverk som inte är s.k. känsliga personuppgifter, dvs.

Om du är osäker rekommenderas högskolans grundutbildning i dataskyddsförordningen (”GDPR”) på webben. nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsa är känsliga personuppgifter.
Bnp sverige per capita

få tillgång till uppgifter gäller för en fysisk av behandling i stor omfattning av känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av de kommer att leva upp till kraven enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR).

Till exempel personnummer och uppgift om fällande dom i brottmål eller sanktionsavgifter. Behandling: all  Följande uppgifter definieras uttryckligen enligt gdpr som så pass känsliga att de inte får publiceras på webben utan den enskildes samtycke.
Volvo group investerare

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen westerlundska gymnasiet sjukanmälan
magiska krafter och mystiska riddare
neurologe privatklinik döbling
enligt era önskemål engelska
hopas westpoint tn
hur många brev om året kommer aldrig fram i sverige

Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen (GDPR) - så här fungerar den . Dataskyddsförordningen (GDPR) (trädde i kraft 25 maj 2018) ställer stora krav på hur vi hanterar personuppgifter i vår verksamhet. Vi ska tydliggöra ansvar och struktur för all behandling av personuppgifter, t.ex. lagring, kommunicering och beräkningar.

Det är enligt p 2 b tillåtet att hantera känsliga personuppgifter inom arbetsrätten. Även om det är tillåtet att hantera uppgifterna bör inte känsliga personuppgifter skickas okrypterat via mail, då det troligen inte uppfyller krav på säkerhet enligt ResScan anses behandla känsliga personuppgifter avseende fysiska personers hälsa enligt paragraf (1) i artikel 9. Du ansvarar för att erhålla samtycke från den registrerade avseende behandling av uppgifter enligt paragraf (2) a) i artikel 9, i syfte att fastställa en rättslig grund för behandling av särskild kategori av personuppgifter. Känsliga uppgifter m.m. Känsliga uppgifter 6 §3 Uppgifter om en persons ras, etniska ursprung, politiska upp-fattning, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap - i fack förening, hälsa eller sexualliv får inte behandlas i kreditupp-lysningsverksamhet.