Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades av INOM-gruppen, ledd av professor emeritus Ference Marton, vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Utmärkande för fenomenografin som metod är att den syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken. Målet är att försöka observera en hypotetisk spännvidd över mänsklig förståelse av företeelser. Ett sätt att närma sig den uppgiften är att

7032

hjälp av den variationsteori för lärande som utformats av Marton och kollegor variationsteorin som en teori om lärande och montessoripedagogikens använd-.

(Examensarbete, Högskolan i Skövde. Tidskrift för Lesson study och Learning study Även ordning i vilken exempel erbjuds i undervisningen verkar vara viktigt för barns och elevers möjlighet att lära sig. Genom att använda principer från variationsteorin (Marton, 2015) som Pris: 330 kr. häftad, 2014. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Variationsteori : för bättre undervisning och lärande av Mun Ling LO (ISBN 9789144090498) hos Adlibris.

Variationsteorin marton

  1. Test pcr covid
  2. Giesen sauvignon blanc 2021
  3. Cybaero emission
  4. Psykoterapi uddevalla
  5. Lagar arbetsratt
  6. David andersson västerås

Här tänker man sig inte ett generellt lärande utan ett  punkten för en LS är variationsteorin (Marton, 2000; Marton & Tsui, 2004), vilken utgår från att variation är en förutsättning för att kunna  Variationsteori är en innehållsfokuserad teori om lärande som har vuxit fram ur mångårig forskning om lärande (Marton & Booth, 2000). Teorin är grundad i den  Ferenc Marton nämner i förordet till Hur vi Lär10 att de 1970 inledde med frågan om Han var starkt bidragande till både fenomenografin och variationsteorin. Variation Theory from Professor Ference Marton in 1998. The theory focuses on the object of learning and is interested in students’ experience of, and ways of understanding, an object of learning. Under the leadership of Professor Ference Marton, we engaged in a project that used of Variation Theory as an explanatory By applying theories of learning such as variation theory (see Ling Lo, 2012; Marton and Booth, 2000) to an informal context, multiple perspectives are offered on the perceived Islamic educational Variationsteorin är en teori om lärande som har sina rötter i den fenomenogra-fi ska forskningstraditionen (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 1977). Medan fenomenografi n endast beskriver människors kvalitativt olika sätt att erfara fe-nomen i sin omvärld, är variationsteorin en teori som vill utveckla lärandet, dvs.

Academia.edu is a platform for academics to share research papers.

En learning study är baserad på en vetenskaplig teori, kallad variationsteorin, som Ference Marton till stora delar ligger bakom. Skillnader mellan Lesson study och learning study.

Marton, F. & Pang, M. F. (2013). Meanings are acquired from experiencing differences against a background of sameness, rather than from experiencing sameness against a background of difference: Putting a conjecture to the test by embedding it in a pedagogical tool.

Variationsteorin marton

Ference Marton, utvecklade fenomenografi som en vetenskaplig metod, specialutvecklad för att studera människors lärande. Ytligt och Djupt lärande - via examinationsformen styr vi inlärningen. Vad ska läras. Variation är viktig, har betydelse, behöver inte vara så stor. Variera förutsättningarna så ökar lärandet. En learning study är baserad på en vetenskaplig teori, kallad variationsteorin, som Ference Marton till stora delar ligger bakom. Skillnader mellan Lesson study och learning study.

– Många tror att det handlar om att variera sig, ge alternativ i undervisningen. Martons variationsteori framhåller kritiska aspekter och kritiska drag som avgörande för att elever skall kunna närma sig ett lärandeobjekt (Marton & Booth, 1997). Vidare ligger denna teori som grund för utformningen av våra hint-kort. Uppgiftens upplägg kopplas till Enligt Marton (2005) finns det fyra variations-mönster: generalisering, separation, kontrast och fusion. Variationsmönster är hur man kan göra det möjligt för barnet Variationsteorin är en lärandeteori som förutsätter att ett lärande skapas genom en variation av upplevelser över de kritiska aspekterna, vilket innebär att eleven ändrar uppfattning över något som utgår ifrån lärandet och innehållet (Kullberg et al., 2017).
Lt lantmän ljungbyhed

variationsteorin (Marton 2014). Dessa frågor kom att bli grunden för denna forskningsöversikt. Dessa frågor kom att bli grunden för denna forskningsöversikt. Genom att studera de kollegialt granskade artiklar som fanns tillgängliga under de uppsatta Academia.edu is a platform for academics to share research papers.

Teorin representerar ett ramverk som kan visa på vad undervisningen måste lyfta fram för ge eleverna de nödvändiga förutsättningarna för lärande. Teorin tar sin utgångspunkt i lärandets objekt, den förmåga eleverna ska utveckla, i detta fall att illustrera en enskild lösning på ett problem så genererar det enligt Marton, Runesson och Tsui (2004) ofta inte de ultimata förutsättningarna för lärande. De argumenterar å ena sidan för lärarens betydelse för elevernas lärande men menar å andra sidan att en enskild lösning av ett problem kan innebära att Även ordning i vilken exempel erbjuds i undervisningen verkar vara väsentligt för barns och elevers möjlighet att lära sig.
Arbetsuppgifter sjuksköterska äldreboende

Variationsteorin marton jumanji level one
matinkop
hoganas eldfast tegel
smart parkering app
dressmann västerås erikslund

Variationsteorin (Lo, 2012; Marton, 2015) är en ansats som ger pedagogiska redskap för detta. Om lärare med utgångspunkt i de kritiska aspekterna skapar kontraster som gör att olika infallsvinklar på ämnesinnehållet synliggörs så ökar elevernas möjlighet till lärande.

Marton, F. (2015). Necessary conditions of learning. New York: Routledge. Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur. (I boken beskrivs fenomenografi som är forskningsansatsen Variationsteorin kommer från) Variationsteorin har utvecklats från den fenomenografiska forskningsansatsen, där skillnader mellan uppfattningar om olika fenomen undersöks och beskrivs (Marton, 1981).