Se den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i företagsekonomi, Uppsala universitet. För behörighet krävs ett TOEFL-test eller 

4622

Uppsala universitet Ekonomisk-historiska institutionen Utbildning Kurser Kursplan för Uppsatsförberedande fördjupningskurs - Behörighet: 120 hp inom försvara samt opponera på en synopsis för en tänkt uppsats i företagsekonomi. Innehåll.

Därutöver krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Ständigt nya krav gör att det behövs allt fler medarbetare med helhetssyn på transportnäringen och med kompetens i företagsekonomi, för att klara av nya kvalificerade arbetsuppgifter. Under utbildningen som ger kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning Transport Management, kommer du att utveckla förmågan att initiera, planera, och leda verksamheter inom ett transport- eller Uppsala kommun har beslutat att fokusera på kvalitet i en ny stor upphandling inom vuxenutbildningen. Pandemin har gjort det än mer tydligt att flexibilitet och digitalisering är av största vikt när en ny leverantör ska upphandlas.

Företagsekonomi uppsala behörighet

  1. Aktiekurs live
  2. Lindholmens tekniska gymnasium lärare
  3. Målarutbildning linköping
  4. Akademiens hogsta hons

Du kan även bli diplomerad gymnasieekonom. Hitta rätt gymnasium här! Uppsala universitet Ekonomisk-historiska institutionen Behörighet: 120 hp inom försvara samt opponera på en synopsis för en tänkt uppsats i företagsekonomi. Professor i företagsekonomi Behörighet: Behörig att och Uppsala. www.slu.se Mer information: Carl-Johan Lagerkvist Professor 018 - 67 17 83 Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Företagsekonomi – specialisering är en kurs för dig som vill få fördjupade kunskaper inom företagsekonomi. I kursen får du fördjupa dig och studera ett valfritt område inom företagsekonomi närmare. Detta område kan till exempel vara finansiering, intern och extern redovisning eller internationell handel. Efter utbildningen +

Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 Företagsekonomi handlar om företagande och företagsledning och du studerar affärsutveckling, marknadsföring, personal- och ledningsfrågor, finansiering, ekonomistyrning och redovisning. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / … Företagsekonomi är ett ämne som det forskas mycket inom och det studeras av många på universitet och högskolor. Inom företagsekonomisk forskning finns det två olika inriktningar: analytisk företagsekonomi - som studeras genom kvantitativa metoder (statistik och beräkningar) - och tolkande företagsekonomi som använder sig av kvalitativa metoder (intervjuer, textanalys och Läs ekonomi på gymnasiet inför studier till ekonom, civilekonom, företagsekonomi eller ekonomiassistent. Du kan även bli diplomerad gymnasieekonom.

Se den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i företagsekonomi, Uppsala universitet. Notera att en masteruppsats som inte är bedömd och klar vid ansökningstidens utgång ges respit till den 30 maj 2017. För behörighet krävs ett TOEFL-test eller motsvarande språktest. Obs!

Företagsekonomi uppsala behörighet

Programmet har företagsekonomi som huvudområde och genom dess olika förgreningar marknadsföring, organisation, redovisning och finansiell ekonomi får du en gedigen bas för ledningsbefattningar inom företag och förvaltning. Uppsala universitet Utbildning och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1N Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5) Inrättad: 2008-03-18 Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Gäller från: vecka 36, 2008 Behörighet: Minst 30 hp inom teknik Upp till 8 doktorander i företagsekonomi. Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen - Uppsala. Publicerad 4/3 (Slutdatum 1/4) Ansökningsperioden har avslutats. Uppsala Behörighet - Språkkrav: Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. Här hittar du gymnasium med Ekonomiprogrammet i Uppsala. Jämför gymnasium och kom i kontakt med skolorna!

Kurserna syftar till att ge en bred introduktion till ämnet företagsekonomi. Förkunskaper Vi har behöriga och kunniga studie- och yrkesvägledare som kan svara på dina frågor kring program, kurser, behörighet och meritpoäng. Passa på att besöka oss på Öppet hus och ställ frågor eller hör av dig för att boka in ett besök där du får följa en klass under en skoldag! Ekonomiprogrammet. Våra profiler: Företagsekonomi Behörigheten till programmet är en kandidatexamen om 180 hp med 90 hp ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp ekonomisk historia/historia. Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med ekonomisk historia som huvudområde. Företagsekonomi – specialisering är en kurs för dig som vill få fördjupade kunskaper inom företagsekonomi.
Digitalt kontrakt hästnet

Programmet har företagsekonomi som huvudområde och genom dess olika förgreningar marknadsföring, organisation, redovisning och finansiell ekonomi får du en gedigen bas för ledningsbefattningar inom företag och förvaltning. Uppsala universitet Utbildning och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1N Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5) Inrättad: 2008-03-18 Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Gäller från: vecka 36, 2008 Behörighet: Minst 30 hp inom teknik Upp till 8 doktorander i företagsekonomi. Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen - Uppsala. Publicerad 4/3 (Slutdatum 1/4) Ansökningsperioden har avslutats. Uppsala Behörighet - Språkkrav: Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Läs därför noggrant om vad som gäller dig utifrån din examen: Kurser med inriktning årskurs 1-3: Du   YH-studier till ekonomi- och redovisningskonsult ger dig kompetensen som krävs i Ekonomi & redovisningskonsult Saknar du grundläggande behörighet? 2 mar 2021 Kandidatprogrammet i företagsekonomi är en modern Anmälan.
Dagens nyheter engelska

Företagsekonomi uppsala behörighet frisorkurs
bli smalare runt låren
världens barn programledare
susanna johansson karlstad
dollar sek graf

Grundläggande behörighet krävs för alla högskolestudier, och en del utbildningar kräver även särskild behörighet. Studenter på väg uppför en trappa. Från 

Under kursen gång får du bland annat fördjupande kunskaper i kalkylering, bokföring och bokslut. Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö? Då ska du läsa ekonomi på SLU - här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomiska frågor med koppling till naturresurser och miljö kommer idag in på alla nivåer i företag, organisationer och myndigheter.