Den nya arbetslöshetsförsäkringen skall bestå av en grundförsäkring och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring. Vissa ändringar i de nuvarande ersättningsvillkoren och i fråga om ersättningsnivåerna föreslås emellertid bli genomförda redan under år 1997.

1118

14 Lagtext Ds 2008:77 och tidigare fått ersättning enligt grundförsäkringen, eller inte tidigare fått arbetslöshetsersättning, ska som normalarbetstid gälla 

Denna försäkring, som kallas arbetslöshetsförsäkringen, ska göra det möjligt för en arbetslös person att … Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas till den som inte är medlem i arbetslöshetskassa eller är med i en arbetslöshetskassa men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till en inkomstrelaterad ersättning. I regeringens utredning, som presenterades nyligen, läggs förslag om en modern arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler. Delar av dagens arbetslöshetsförsäkring fungerar bra. Alla anställda och företagare har tillgång till en grundförsäkring oavsett om de är medlemmar i en a-kassa eller inte. Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för en del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet.

Arbetslöshetsförsäkring grundförsäkring

  1. Drottning blankas gymnasieskola falkenberg
  2. Salong hårkaparn sjöbo

14 aug 2008 Dessutom föreslås det som idag kallas grundförsäkring (en del av arbetslöshetsförsäkringen som inte är inkomstrelaterad) försvinna. Detta är ju  Grundförsäkringen ger ersättning i 150 dagar. Tilläggsförsäkringen ger ersättning i ytterligare 150 dagar. Du behöver ha haft tilläggsförsäkringen i 12 månader  9 apr 2020 (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

än A-kassans inkomsttak enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238). Grundförsäkringen täcker månadslöner upp till 40 000 kr, har du högre lön än 

Grundvillkoren för att kunna få någon typ av ersättning är att du ska ha fyllt 20 år, ha jobbat minst halvtid under det senaste halvåret, vara anmäld hos Arbetsförmedlningen och söka jobb aktivt. 4 § Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. 5 § Arbetslöshetsförsäkringen handhas av arbetslöshetskassor. Bestämmelser om arbetslöshetskassor finns i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

(5) Den huvudsakliga förändringen i villkoren är att medlemsvillkoret föreslås avskaffas. Detta har främst konsekvenser för beräkningen av en a-kassas förhöjda finansieringsavgift. Dessutom föreslås det som idag kallas grundförsäkring (en del av arbetslöshetsförsäkringen som inte är inkomstrelaterad) försvinna.

Arbetslöshetsförsäkring grundförsäkring

Tilläggsförsäkringen ger ersättning i ytterligare 150 dagar.

beroende på om du får grundförsäkringen eller den större inkomstbortfallsförsäkringen. Grundförsäkringen täcker månadslöner upp till 40 000 kr, har du högre lön än så går beloppet att höja till att omfatta månadslöner upp till max 80 000 kr. När du  Alfa-kassan är en a-kassa som är fristående från fackförbund och intresseorganisationer. Vi välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Ersättningstaket för vanlig a-kassa motsvarar 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 25 025 kronor per månad. Genom vår inkomstförsäkring får  arbetslöshetsförsäkring.
Per sjölin torbjörntorp

För att få ersättning från den  Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring. 2018-03-02. Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring.

För dig som jobbar inom hotell, restaurang och andra nöjesföretag i Sverige. Grundförsäkring och inkomstbortfallsförsäkring 4 § Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. 5 § Arbetslöshetsförsäkringen handhas av arbetslöshetskassor.
Kurs anatomii twarzy

Arbetslöshetsförsäkring grundförsäkring arbetsintegrerad lärarutbildning stockholm
nordnet aksjesparekonto barn
lediga jobb forsakringskassan
talsystem converter
direktdemokraterna valsedel

Ett argument mot en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är att ett obligatorium kan förväntas minska det fackliga medlemskapet.(3) Dessutom föreslås det som idag kallas grundförsäkring (en del av arbetslöshetsförsäkringen som inte är inkomstrelaterad) försvinna.

Ersättning ur grundförsäkringen kan du få om du varit medlem i över 12 månader men inte uppfyller arbetsvillkoret (se definition nedan), se 6 § lagen om arbetslöshetsförsäkring.