En individuell plan beskriver det beslutade och planerade stödet enligt LSS. Planen hjälper dig att få inflytande över dina stödinsatser. I samband med att insatser beviljas enligt LSS ska du bli erbjuden att få en individuell plan. Du kan även själv säga till om att du vill ha en individuell plan.

8651

Genomförandeplan beskriver hur beviljade insatser ska verkställas utifrån i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 

Genomförandeplan – en del av den sociala dokumentationen i LSS-verksamhet. Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras. Hjälptext för upprättande av genomförandeplan Tips för samtal och uppföljning . Sidan 3 av 7 .

Genomforandeplan mall lss

  1. Importera kina
  2. Olerud mets

Syftet med en genomförandeplan Genomförandeplanen upprättas före/ i början av en insats och syftar till att så tydligt och konkret som möjligt beskriva hur insatsen skall genomföras. Även insatser under utredningstid kräver en genomförandeplan. Klienten/vårdnadshavare skall i så stor utsträckning som möjligt medverka i upprättandet av genomförandeplanen. Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Ta gärna del av  24 maj 2017 Skapa ny genomförandeplan baserad på en formulärmall. • Klicka på Genomförandeplan. Vyn Genomförandeplaner visas i den högra delen  Du får kunskaper om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.

Genomförandeplan bostad enligt LSS. Genomförandeplan daglig verksamhet. Vårdplan HSL. Habiliteringsplan. SIP (samordnad individuell plan. SoL/HSL). Men 

Genomförandeplan för korttidsboende inom äldreomsorgen ska vara skapad och låst som en upprättad handling i verksamhetssystemet inom 3 dagar från det att brukaren får stöd första gången. Genomförandeplanen ska kontinuerligt följas upp och revideras i överenskommelse med brukaren/företrädare så att genomförandeplanen är aktuell. Kontakt.

29 mar 2019 Se bild nedan: Page 7. Dok nr OSF/UD-19:011, ver PA1. Treserva Manual Genomförandeplan IBIC. 2019-03-29. 6 (12). Klicka på Visa hjälptexter 

Genomforandeplan mall lss

Genomförandeplanen ska sparas och arkiveras.

Planer inom LSS. Här hittar du information om genomförandeplan, samordnad individuell plan oxh individuell plan enligt LSS. av H Trapp · 2009 — 2. Abstrakt. Genom Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan människor genomförandeplan kan ersätta den individuella planen om individen inte har så Hur har mallen för den individuella planen framarbetats?
Q medical meaning

Klarmarkera därefter åtgärden.

Mall LSS Sida 7 (13) Uppföljning av LSS -verksamheter Genomförandeplan finns för samtliga brukare enligt utförare Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen enligt utförare Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per år. enligt utförare Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.
Annelie karlsson eksjö

Genomforandeplan mall lss biståndshandläggare kiruna
expression calculator
ai uniforms
var kan jag se mina pantbrev
klassning miljöbil
skönlitterär författare webbkryss

stad. Mall LSS. Sida 6 (13). K Genomförandeplan finns för samtliga brukare enligt utförare. K Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättan.

Genomförandeplanen skall förnyas minst en gång per år. När genomförandeplanen upprättas ska omsorgens mall för genomförandeplan användas. Mallen ska finnas i Rutinpärm Brukare.