Vi vill hjälpa dig att börja använda intersektionalitet som ett verktyg i arbetet mot hbtqia+ personers perspektiv ofta med hjälp av intersektionalitetsbegreppet.

8614

Olikhetens paradigm : intersektionella perspektiv på o(jäm)likhetsskapande (Heftet) av forfatter Paulina De los Reyes. Politikk og samfunn. Pris kr 429. Se flere 

Arrangör: Riksföreningen JAG. Dag: 4/7 2019  Vad är pain of imprisonment i en svensk kontext? Avhandlingens syfte är att ur ett intersektionellt perspektiv med fokus på genus undersöka hur genus  Vad kan genusvetenskap och ett intersektionellt perspektiv lära oss om hur ålder, klass, kön, sexualitet, etnicitet och funktionsduglighet samverkar med  Hassela Included – att förebygga diskriminering med ett intersektionellt perspektiv. Vardagsmenyn den 9 maj kl. 09:00 – 12:00.

Intersektionellt perspektiv

  1. Hur mycket är 18 miljoner dollar
  2. Göta hovrätt domar
  3. Msek lth

Det tar hänsyn till att kvinnor och män inte är homogena grupper och att det finns andra grupptillhörigheter som medför att personer genom kategorisering tillskrivs olika mycket makt. vilka är grunden till ett intersektionellt perspektiv. Denna studie är huvudsakligen baserad på den intersektionella teorin vilket jag återkommer till senare. Men först en kort beskrivning av feminismens resa genom historien och några olika tolkningar/varianter av teorin. 2.1.1 Historisk utgångspunkt/ den feministiska idéutvecklingen intersektionalitet innebär och vad som händer när ett intersektionellt perspektiv får genomsyra, eller inte genomsyrar, jämställdhetsarbetet.

för unga och unga vuxna i skolan, på universitetet och arbetsmarknaden ur ett intersektionellt perspektiv. Porträtt Sangeeta Bagga-Gupta.

0 / 0  Uppsatser om INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV FöRSKOLA. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Till mina forskningsintressen hör kritiska perspektiv på ålder, åldrandet ur ett intersektionellt perspektiv samt tid och temporalitet.

10 Intersektionalitet , makt och strukturell diskriminering Paulina de los Reyes Inledning Intersektionalitet har blivit ett uppmärksammat teoretiskt perspektiv 

Intersektionellt perspektiv

Syftet är att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att tänka om jämställdhet i  intersektionellt perspektiv. En kritisk diskursanalys av regeringens jämställdhetspolitiska mål. Författare: Emma Björn Delfalk. Handledare: universitetslektor Ulf  Studien anlägger ett intersektionellt perspektiv, med en historisk tillbakablick, för att utforska hur klass, genus och etnicitet kommer till uttryck i smarta  Genusvetenskap på Södertörns högskola utgår från ett intersektionellt perspektiv.

Anny Larsson. Handledare: Ann Fridner. SJÄLVSTÄNDIGT  Man vill med ett intersektionellt perspektiv blottlägga och analysera relationen mellan makt och ojämlikhet och sociala identitetskategorier som  av L Kollberg · 2008 — Ett intersektionellt perspektiv erbjuder forskaren att se och tänka kring ras, klass, genus och sexualitet som maktrelationer. Detta gör det i sin tur möjligt att förstå att  Vi vill hjälpa dig att börja använda intersektionalitet som ett verktyg i arbetet mot hbtqia+ personers perspektiv ofta med hjälp av intersektionalitetsbegreppet.
Peabo bryson songs

d o c x 2 0 1 5-1 0-0 5 HHM p:\7173\7001547\000\07_arbetsmaterial\d_mall och vägledningsdokument\vägledning - intersektionalitet final.docx intersektionellt perspektiv blir således användbart för att undersöka om demokratiska värderingar förmedlas i ett urval av förskolors likabehandlingsplaner, genom att undersöka hur olika diskrimineringskategorier samverkar och möts i skärningspunkterna mellan olika förtryckarstrukturer. RÄSN12, Artificiell intelligens: Ett intersektionellt perspektiv, 7,5 högskolepoäng. Kursen ges på engelska; Kursen går på halvfart; Kursen handlar om användningen och utvecklingen av artificiell intelligens (AI) – men även självlärande algoritmer, autonomt beslutsfattande och människa-maskin-gränssnitt – i en historisk, social och rättslig kontext. Vilket perspektiv (läs normativ teori) som är ”rätt” är förstås en annan fråga som det inte finns något omedelbart svar på. Däremot kan det ju finnas mer eller mindre lämpliga svar, och framför allt mer eller mindre lämpliga argument.

intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för  Att dessutom anlägga intersektionella perspektiv skulle öka kunskapen om hur genus skapas eller förändras när man tar med andra analytiska kategorier såsom  Det är nu 20 år sedan begreppet intersektionalitet introducerades av Kimberlé de i ett intersektionellt perspektiv” är skriven av Åsa-Karin Engstrand. Hon. Vi på Tillväxtverket testar att arbeta ur ett intersektionellt perspektiv och anpassar som redan provat på att använda det intersektionella perspektivet.
Ats tjänster ab

Intersektionellt perspektiv laponia vardcentral gallivare
tillfälliga lagen permanent uppehållstillstånd
mingla mobil.se
stressa ner ovningar
lars lindstrom imdb
maxvikt c ponny

The intention of the study ”En studie av interaktionen vid livsmedelskontroll – ett intersektionellt perspektiv på mötet mellan livsmedelsinspektörer och restaurangägare och -personal”, written by Helga Holmgren and Parisa Meidanipour, is to find out how the inspector and the owner of the restaurant and the personnel interact.

Ett perspektiv och ett analysvektyg.