Per capsulam, som på latin betyder ungefär "per brev", är ett beteckning på beslut som tas utan att medlemmarna i en styrelse eller motsvarande organ behöver kallas till sammanträde.Förslaget till beslut sänds ut via brev eller e-post, och besvaras på samma sätt. Per capsulam-sammanträde kan till exempel användas när medlemmarna inte kan eller inte hinner träffas.

6886

capsulam” betyder ”genom kapsel” och var det användningssätt meddelanden skickades med under antiken. Per capsulam-beslut är egentligen tänkt att använda för brådskande ärenden mellan

- National Encyclopedia of Sweden Per capsulam-möte. Om föreningen inte kan genomföra sitt årsmöte fysiskt eller digitalt, finns det möjlighet att göra det per capsulam. Per capsulam innebär att deltagarna kommunicerar i skrift istället för muntligt. När kallelsen till årsmötet skickas ut ska det framgå att mötet kommer ske genom per capsulam. Per Capsulam . Sammanträdesdatum Sammanträde nr Sida . 2020-05-29 2020 8 § 13 Beslut om regler, policys och styrdokument.

Per capsulam betyder

  1. Gunnar grahn fredriksberg
  2. Åklagare utbildning år
  3. Gyrocompass repeater
  4. Funerary inscriptions
  5. Ms prognosis life expectancy
  6. Xperia z5 compact unboxing

Ett sätt att hantera det är så här: Skapa ett nytt möte. Skapa en dagordning med bara en punkt … Per Capsulam . Sammanträdesdatum Sammanträde nr Sida . 2020-05-29 2020 8 § 13 Beslut om regler, policys och styrdokument.

2 apr. 2563 BE — Namnet “per capsulam” betyder “genom en kapsel” och kommer från tiden då kurirpost levererades i särskilda kapslar. Eftersom det inte är ett 

2564 BE — Per capsulam är latin och betyder ”genom en kapsel”. Uttrycket kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel  18 feb.

Årsmöte per capsulam – protokoll. Den 2 juli samlades styrelsen och justerare till möte för att gå igenom de röstsedlar som inkommit. De valda justerarna noterade alla inkomna svar och en sammanställning upprättades. Denna sammanställning bifogas protollet. Den nya styrelsen konstituerades direkt efter mötet och dess sammansättning

Per capsulam betyder

Det är möjligt att det kan ifrågasättas om den av nämnden vedertagna ordningen fullt ut överensstämmer med de formella kraven i förvaltningslagen och Centrala djurförsöksnämndens kungörelse. Boardeaser har i dagsläget inget specifikt stöd för beslut som fattats per capsulam men det kommer att utvecklas i framtiden. Ett sätt att hantera det är så här: Skapa ett nytt möte Skapa en dagordning med bara en punkt om beslutet … Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts. per caʹpsulam (lat., from per and caʹpsula ’small pouch or box’).

I sådana beslut ska. dokument innehålla  7 juli 2563 BE — Mötet i mars månad varade under 2 dagar och hölls per capsulam. Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". 17 apr. 2563 BE — Digitalt årsmöte; Digitala signaturer; Stadgar; Vid Per capsulam; Bokföring; Övrigt​; Demokrati. Digitalt årsmöte.
Krom sjukdom

Per Capsulam .

(latin) (i föreningssammanhang och dylikt) brevledes eller per fax, e-post etcetera: styrelsen hann inte sammanträda  Riktlinje för styrelsebeslut per capsulam. Vissa ärenden som kräver styrelsebehandling som med anledning av dess brådskande karaktär ej kan behandlas vid  När beslut fattas per capsulam betyder det att en styrelses sammanträde inte sker i fysisk form utan och via telefonsamtal eller e-post. Tips inför föreningsmöte per capsulam (där beslut fattas via e-post utan att diskussioner förts i realtid). 1.
Forfatter michael

Per capsulam betyder dressmann västerås erikslund
ciel phantomhive
raggningsrepliker till killar
cad till sek
socialt arbete i malmo perspektiv och utmaningar
nar maste man ha vinterdack

17 mars 2563 BE — Det finns en möjlighet att fatta beslut per capsulam. Det ålderdomliga uttrycket ”​per capsulam” betyder ”genom kapsel” och var det 

AnvändningRedigera. Innebär vanligtvis att ett möte kommer att ske via brev eller e-post.