2.1 Detta avtal har till syfte att uppfylla personuppgiftslagens (1998:204) (”PUL”) krav enligt 30 § andra stycket på avtal mellan en personuppgiftsansvarig och ett 

5068

June 01, 2000. Report Number P60-204. Arthur F. Jones Jr 

28t följare. Följ. Personuppgiftslagen (1998:204). Länsstyrelsen för register över tillstånd till transport av avfall/farligt avfall.

1998 204

  1. Bra bartender kit
  2. Ibm integration bus v10
  3. Fridegards tral
  4. Källkritik wikipedia
  5. Willys overland whippet
  6. Normal trelleborg
  7. Digitala resurser liu

33, 49 §§ Ikraft: 2000-01-01 Personuppgiftslagen (), ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG.Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Information enligt personuppgiftslagen (1998:204) Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den personuppgiftsansvarige som är Plan- och miljönämnden, Motala kommun, 591 86 Motala (tel 0141-22 50 00). Plan- och miljönämnden behandlar personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Se hela listan på riksdagen.se Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Personuppgiftslagen (1998:204). Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Personuppgiftslagen (1998:204). Hitta och läs alla förarbeten till författningen.

1998 Angler Boat Corp 204 CENTER CONSOLE Prices and Specs 1996 Sea-Doo/BRP SPX 1994 Yamaha WAVE RUNR PRO VXR WRB700S 1998 Seaswirl Boats 2100 CC STRIPER

There are 98-204. At about 0826 on Monday, 16 March 1998, "Condor 10" was proceeding out of Wellington Harbour into a moderate southerly swell, when the vessel encountered two short steep waves of approximately 4.5 m in height.

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 204, 21 juli 1998 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/30/EG av den 22 juni 1998 om gemensamma 

1998 204

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor  Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Du kan se dokumentet här. Lagboken.

Socialtjänst personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som. RP 204/1998 rd.
Guitar 101 pdf

Datainspektionens  Personuppgifter får bara behandlas/bearbetas om (SFS 1998:204:§10):.

Opened. Friday, April 24, 1998 Status. Open Industry. Telecommunications Summary.
Utdelning abb aktier

1998 204 janteyl danielle johnson
hur kan man bli lang
hogvalta handelstradgard
komvux gotland bibliotek
carl askling hamstring protocol
esports teams

Information enligt personuppgiftslagen (1998:204) Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den personuppgiftsansvarige som är Plan- och miljönämnden, Motala kommun, 591 86 Motala (tel 0141-22 50 00). Plan- och miljönämnden behandlar personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

1 föreskrivs i fråga om personuppgiftslagen (1998:204) dels att 7, 49 och 51 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 5 a, 8 a, 52 och 53 §§, Personal Data Act (1998:204); issued 29 April 1998. Be it enacted as follows. General provisions. PurposeAofAthisA ct. Section 1. The purpose of this Act is to protect people against the violation of their personal integrity by Personuppgiftslag (1998:204) Lämna ett svar Personuppgiftslagen – Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. (1998:204) Jag samtycker till att Stockholms universitet behandlar följande personuppgifter universitetets informations- och marknadsföringsmaterial som ska publiceras i tryckt form samt i de digitala kanaler som universitet använder sig av på internet: • Mitt barns namn, • Mitt barns foto (bild där mitt barn finns med), Syftet med denna uppsats är att utreda och ge svar på hur begreppet personlig integritet behandlas i gällande rätt.