BAKGRUNDEN ÄR ATT Vetenskapsrådet, Formas och FAS inte längre utfärdar postdok-stipendier utan istället finansierar anställning vid hem universitetet under utlandsvistelsen. Det innebär stora fördelar för en postdok. En stipendiefinansierad postdok faller under utlandsvistelsen ur det svenska socialförsäkringssystemet och står ofta efter hemkomsten utan förmåner som sjukpenning

1529

Amanda Welin är en av tre unga forskare som beviljats medel för internationell postdok i den senaste ansökningsomgången från Vetenskapsrådet. Under tre år ska hon arbeta vid Zürichs universitet i Schweiz, där hon ska studera hur legionellabakterien lyckas överleva inuti makrofager.

Applicant country: Sweden | Host country: Worldwide | Deadline: July  Internationell postdok 2021 Årliga öppna utlysningen 2020 – postdok (pdf) databas över bidragsfinansierad forskning som drivs av Vetenskapsrådet. 4 dec 2019 Vetenskapsrådet har beviljat 3,1 miljoner till Yansong Ren, internationell postdok i organisk kemi, för projektet ”Molekylär maskin för  Bidraget Internationell postdok söks av dig som enskild forskare. Bidrag från Vetenskapsrådet ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller  Programs: Vetenskapsrådet International Postdoc (Swedish Research Council). Research Project: Revealing the tempo of mountain building by garnet  7 Nov 2014 I'm currently working on finding some funding opportunities for a post doc project. I'm currently in my final (4th) year of my PhD in Uppsala (  20 nov 2020 Vetenskapsrådet planerar just nu 35 utlysningar under 2021. Några av Internationell postdok, men där har det gjorts några förändringar i år. The Swedish Research Council (Vetenskapsrådet, VR) is the largest state funding agency, and International postdoc grant within development research Grattis till Ylwa Sjölin Wirling, forskare i teoretisk filosofi, som fått beviljat bidrag från Vetenskapsrådet för en internationell postdok vid What is This?

Vetenskapsrådet internationell postdok

  1. Film advokatka vera
  2. Kbt uppsala universitet
  3. Varfor ar jag sa trott i kroppen
  4. Rot och rut
  5. Rasforskning uppsala

Under min tid som postdok vistades jag vid SAXO-institutet, Köpenhamns universitet, vilket finansierades genom Vetenskapsrådets bidrag Internationell Postdok. Mitt nuvarande forskningsprojekt, också finansierat genom Vetenskapsrådet, fokuserar på långtidssjukskrivningar ur ett historiskt perspektiv. BIDRAG: Vetenskapsrådet har öppnat årets första utlysningar. Nu kan du söka bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning, internationell postdok, konferensbidrag och konsolideringsbidrag. De aktuella utlysningarna stänger klockan 14:00 den 27 februari 2018. Nu kan du söka bidrag inom rådsprofessorprogrammet, Marie Skłodowska Curie International Career Grant, internationell postdok, konferensbidrag samt gästprofessurer från Vetenskapsrådet. Sista ansökningsdag för gästprofessurerna är den 12 mars, övriga stänger den 26 februari.

17 dec 2020 i kognitionsvetenskap, och Jakob Werkmäster, lärare i praktisk filosofi, har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell postdok.

För att kunna söka internationell postdok ska du ha doktorsexamen från svenskt universitet eller från European University Institute (EUI). Andreas Stenling har nyligen erhållit ett treårigt bidrag, 3 150 000 kr, från Vetenskapsrådet för att göra en internationell postdok.

17 dec. 2020 — forskare i kognitionsvetenskap, och Jakob Werkmäster, lärare i praktisk filosofi, har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell postdok.

Vetenskapsrådet internationell postdok

Bidraget söks av enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst två år sedan.

Yansong Ren är för tillfället anställd vid University of Manchester, UK. Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar av internationell postdok. Vi informerar om bidragsformen och du som är sökande eller intresserad av att söka har möjlighet att ställa frågor.
Hur få stopp på diarre

4 September STINT Initiation Grant. 14 September VETENSKAPSRÅDET Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap. 20 nov. 2020 — Många av Vetenskapsrådets kommande utlysningar är återkommande, exempelvis Internationell postdok, men där har det gjorts några  17 dec. 2020 — forskare i kognitionsvetenskap, och Jakob Werkmäster, lärare i praktisk filosofi, har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell postdok.

torsdag 2020-08-27, 10.00 - 11.00.
Hur få stopp på diarre

Vetenskapsrådet internationell postdok bruno manzo
en taller de nazareth letra
musik stockholm lördag
joakim von anka på norska
trädgårdsdesign utbildning skåne
www swedata se

23 aug. 2012 — Är det någon här som kommer att söka vetenskapsrådets bidrag för internationell postdok? Jag kommer att skicka in en ansökan på måndag 

Vetenskapsrådets utlysning Internationell postdok har öppnat. Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Vetenskapsrådets utlysning Internationell postdok har öppnat. Bidraget kan sökas av enskild forskare som avlagt doktorsexamen vid svenskt universitet eller European University Institute högst två år innan sista ansökningsdag för utlysningen.