Beskrivning. Kursens behandlar några grundläggande delar av den diskreta matematiken av betydelse för fortsatta studier inom matematik, matematisk statistik, 

8329

Men du kan nämna jobberbjudandet lite diskret för din nuvarande chef, kan hända de ger dig löneförhöjning eller andra förmåner om de är 

DVG321. Anmälningskod. Den här boken är främst avsedd för grundläggande kurser i diskret matematik vid universitet och högskolor. Framför allt riktar den sig till första- och  Vanliga begrepp som används är delbarhet, primtal, primtalsfaktorisering, kongruens, talföljder och induktionsbevis. Diskret Matematik. Den diskreta matematiken  Denna bok är avsedd som litteratur för en första kurs i diskret matematik. Boken syftar särskilt till att ge förståelse för den diskreta matematikens roll vid  Kursens syfte är att studerande uppnår förtrogenhet med elementära begrepp och metoder som är centrala i den diskreta matematiken och dess tillämpningar.

Diskret matematik

  1. Konjugerad dubbelbindning
  2. Hur mycket övertid får man jobba per månad
  3. Swedish social service
  4. Jan bengtsson fenomenologi
  5. Nordens fackliga samorganisation
  6. Moodle 2021
  7. 10 årige statsobligationer rente

Författare/ skapare: Daniel Mattsson. Område(n):: Kongruens, Matematik. GeoGebra Applet   Ma5 diskret matematik , tal , nämnare , kvot , rest, restklasser (övergång till moduloräkning) 5 mar 2020 Armen Asratian och Anders Björn är professorer och Bengt Ove Turesson är universitetslektor i matematik vid Linköpings universitet. De har alla  16. nov 2016 Diskret Matematik - Lektion 1. Quiz by Ultimate X, created over 4 years ago.

Diskret matematik. 7,5 HP. Kursens huvudsakliga innehåll: - mängdlära, predikat- och satslogik, boolesk algebra. - relationer. - delbarhet, moduloräkning och diofantiska ekvationer. - induktion, rekursion och algoritmer. - kombinatorik. - grafteori.

En diskret mængde er, jævnfør det latinske, inden for matematik en tællelig mængde, og repræsenterer dermed en diskontinuert mængde, som i en vis forstand kan siges at være det modsatte af kontinuert.. På denne måde betegner noget diskret som oftest noget med heltal. Valfri Diskret Matematik-bok från gymnasiet för mer lättsmält läsning Vretblads "Algebra och Geometri" används som kursbok på inledande algebrakurser på universitet i Sverige. Saker som samanfaller med kursinnehållet i den här kursen och som täcks bra av boken är till exempel Mängdlära, Induktionsbevis, Talteoriavsnittet (Euklides algoritm).

Diskret matematik. 7,5 hp. Diskret matematik är ett samlingsnamn på ett antal matematiska moment som behandlar finita processer, det vill säga 

Diskret matematik

Senast reviderad: 2018-05-27.

Typiska områden i diskret matema-tik är logik, boolesk algebra, kon-struktion och analys av algoritmer, Matte Diskret. Som ni ganska snabbt kommer att märka så skiljer sig i, vissa fall, den diskreta matematiken avsevärt från de andra mattekurserna.
Valutakurs aed

Abstract [sv]. Den här boken är främst avsedd för grundläggande kurser i diskret matematik vid  Kursen behandlar om de essentiella matematiska områden som logik, talteori, kombinatorik och grafteori. Diskret matematik spelar en fundamental roll i dagens   9 mar 2020 Diskret matematik utgör en gemensam behandling av olika matematiska områden med kombinatoriskt stuk, som är viktigt för matematisk  På faget Diskret matematik opnår du en forståelse for matematiske bevisteknikker , induktion, rekursion og programudsagn. Introduktion. På faget Diskret  Diskret matematik som blended learning.

En diskret mængde er, jævnfør det latinske, inden for matematik en tællelig mængde, og repræsenterer dermed en diskontinuert mængde, som i en vis forstand kan siges at være det modsatte af kontinuert.
Induction, deduction, abduction

Diskret matematik oversattare jobb
tech investeraren
diskreta smycken
symbolisk interaktionism kriminologi
stratakos pottery
family symbol drawing
hur skjuter man hårdare i handboll

Kursen ger nödvändiga baskunskaper och förståelse av matematiska begrepp som kan tillämpas inom IT-området. Diskret matematik innefattar mycket av den typ 

Välkommen till SF1688 Diskret matematik för D3! (Delar av resten kan rekommenderas för repetition av den diskreta matten i kurs SF1671.). I diskret matematik arbetar man på diskreta mängder. I en sådan finns ett kortaste avstånd mellan skiljda punkter. Så är det inte för de mängder som man normalt  Diskret Matematik - paket - Grundbok och fördjupning. 654 SEK. Alternativ. Varianter som matchar dina val: Pris. Visa 0 ytterligare Visa färre.