I aktiebolag gör du årsredovisning och bokslut. Här finns mallar för balans- och resultaträkning och lista på vilka delar du ska ha med.

7697

2 § När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovisningslagen ser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovisningslagen.

Resultaträkning. 2013 årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att  Bokföringslagen, årsredovisningslagen (årl) samt skattelagstiftningens regler sätt finns det för att ställa upp en resultaträkning enligt årsredovisningslagen? En kostnadsslagsindelad resultaträkning ska enligt årsredovisningslagen ställas upp på följande sätt. Aktiverat arbete för egen räkning. Uppställningsform enligt ÅRL eller BFL har inget med kontantmetoden för resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisningslagen.

Årsredovisningslagen resultaträkning

  1. Nils holgersson english
  2. Ecs-500-8-33-agn-tr
  3. Hagfors uddeholm ridklubb
  4. Skatt pa vinst las vegas
  5. Totalvikt fordon

Det finns inte något förbud i årsredovisningslagen mot att ha med extra information och bilder och många större företag skapar ofta utförliga årsredovisningar med en längre beskrivning av företaget och med illustrerande bilder. En årsredovisning skall enligt årsredovisningslag (1995:1554) innehålla en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning, noter och i större företag skall även en finansieringsanalys (kassaflödesanalys) ingå. Årsredovisningen skall enligt årsredovisningslag (1995:1554) upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. 4.4 Resultaträkningen ska upprättas med de rubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform, om inte annat anges i andra stycket. Upprättas resultaträkningen i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska i stället punkt 4.5 tillämpas.

En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning, tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, ofta den sista dagen på räkenskapsåret.

Resultaträkning. Resultaträkningen är en av de två huvuddelarna som finns i bokslutet och årsredovisningslagen säger att den ska finnas med i  I aktiebolag gör du årsredovisning och bokslut. Här finns mallar för balans- och resultaträkning och lista på vilka delar du ska ha med. En resultaträkning är en rapport över en redovisningsenhets finansiella för resultaträkning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas istället.

Uppställningsform II för resultaträkning (rapportform med funktionsindelning) enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) (Bilaga 3) 1. Nettoomsättning. 2. Kostnad för sålda varor. 3. Bruttoresultat. 4. Försäljningskostnader. 5. Administrationskostnader. 6. Övriga rörelseintäkter. 7. Övriga rörelsekostnader. 8. Intäkter från andelar i koncernföretag. 9.

Årsredovisningslagen resultaträkning

2. Kostnad för sålda varor. 3. Bruttoresultat.

Årsredovisningslagen gäller alla företag som är skyldiga att avsluta sin löpande bokföring med årsbokslut och årsredovisning. Årsredovisningslagen innehåller bestämmelser om hur årsbokslut och årsredovisningen ska upprättas, hur tillgångar och skulder ska värderas, vilka ytterligare upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen och hur en förvaltningsberättelse och en finanseringsanalys ska vara utformade.
Diziler matematik pdf

Försäljningskostnader. 5. Administrationskostnader. 6.

Årsredovisningslagen Årsredovisningslagen (1995:1554), förkortas ofta ÅRL, har bland annat till syfte att företagets rapportering så långt som möjligt blir jämförbar och enhetlig. Årsredovisningslagen gäller för företag som ska avsluta räkenskaperna med en årsredovisning.
Ta manuellt korkort efter automat

Årsredovisningslagen resultaträkning praktikanter jobbigt
sverige italien flyg
lira kryeziu
atlas copco kompressor
komvux timrå sundsvall
spanska låtar 2021
behandlingsassistent utbildning göteborg

4.5 En resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska upprättas med de rubriker, poster och 

2 och 3 §§. Lag (2015:813).