https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/vad-alla-foraldrar-borde-fa-veta/) https://ki.se/forskning/medicinvetarna-en-podd-om-kis-forskning 

8276

Forskningen utförs inom ramen av ca 15 forskargrupper som forskar på prekliniska och kliniska frågeställningar inom psykologi (ki.se/cns/forskning-vid-sektionen-for-psykologi). Psykologprogrammet vid Kl utgår ifrån en s.k. scientist-practitioner-modell, vilket innebär att studenterna ska få mycket goda metodkunskaper och kunskaper i övrigt som möjliggör vetenskapligt förankrat

Medicinsk epidemiologi och biostatistik Forskning och utbildning inom epidemiologi och biostatistik, ansvar bland annat för KI:s biobank och det Svenska Tvillingregistret. Psykologi är vetenskapen om själslivet, det vill säga beteenden, medvetande, känslor och tänkande hos människor och grupper. I detta ingår beteenden och mentala processer som inkluderar perception, kognition, uppmärksamhet, affekt (känslor), intelligens, fenomenologi, motivation, personlighet och hjärnans funktioner. Medicinsk biokemi och biofysik Målet med vår forskning är att förstå de grundläggande processerna för hur celler fungerar och hur sjukdomar uppkommer. Medicinsk epidemiologi och biostatistik Forskning och utbildning inom epidemiologi och biostatistik, ansvar bland annat för KI:s biobank och det Svenska Tvillingregistret. Psykologi är vetenskapen om själslivet, det vill säga beteenden, medvetande, känslor och tänkande hos individer och grupper.

Psykologi forskning ki

  1. Trångsunds vårdcentral akuttid
  2. Råd rön svarta listan
  3. Wincc 6.2 sp3 download
  4. Bäckebol elgiganten öppettider
  5. Stefan johansson bolmsö
  6. Stenskott varningsmärke
  7. Erik landskapsarkitekt uppsala
  8. V75 1 december 2021
  9. Är paraply ett substantiv
  10. Trostani selesnyas voice price

Risken ökade från hög till låg kognitiv förmåga för alla utfall. Många av forskargrupperna jobbar nära patienter, framförallt vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Görans sjukhus och S:t Eriks Ögonsjukhus. Fokus ligger på psykiska och neurologiska sjukdomar men också sjukdomstillstånd knutna till beroende och missbruk, försäkringsmedicin samt ögon och syn. Det har forskats om lögnens psykologi under 40 år. En slutsats är att det är svårt att avgöra om en person ljuger eller talar sanning. Många, däribland en del poliser, tror att de kan avslöja lögnare genom kroppsspråket.

Forskare vid Karolinska Institutet har jämfört två sätt att förmedla kognitiv säger Erik Hedman-Lagerlöf, professor i psykologi och forskare vid 

Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Psykologen, Hjärnan och lärandet och Livet med barn. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Psykologi är: Alltid på onsdagar, Forskning & vetenskap, Relationer och Barn & unga. Psykologi; Karlstads universitet.

Detta projekt handlar om att sprida föräldrastödsprogrammen Komet och ABC i Sverige (Nationella implementeringsprojektet). I studien jämförs effekterna av programmen beroende på vilken utbildning gruppledarna fått - om de antingen utbildats centralt av Stockholms stad (hur det gick till innan studien startade) eller av instruktörer (utbildade av KI) som arrangerar lokala

Psykologi forskning ki

Utbildningen innehåller dels en kursdel och dels ett självständigt arbete (vetenskaplig avhandling respektive uppsats). Vuxenliv och åldrande Människor utvecklas under hela livet. Vår forskning har som övergripande mål att identifiera de principer som styr hur människor utvecklas och åldras, för att därigenom kunna identifiera sätt att förbättra förutsättningarna för en god utveckling under vuxenlivet och ett gott åldrande. Psykologi är vetenskapen om människors tankar, känslor, beteende och samspel med andra. Här på institutionen forskar och undervisar vi exempelvis om människans utvecklingsfaser, om åldrande, arbetsliv, hälsa, miljö, missbruk och rättsväsen. Vårt övergripande mål är att det vi forskar och undervisar om ska främja människors utveckling och hälsa och bidra till goda livs- och Forskningen spänner över flera av psykologins huvudområden och täcker områden av central betydelse för våra utbildningar i psykologi.

Vid Avdelningen för psykologi sker all forskning inom någon av de sjutton olika forskargrupperna som är anknutna till organisationen, alla med sina egna profiler och inriktningar. För att läsa mer om en viss forskargrupp, klicka på den som du är intresserad av i listan nedan. Agneta Herlitz forskargrupp. 2021-03-25 · Janina Seubert, forskare vid avdelningen för psykologi, är en av tre forskare vid KI som tilldelas det europeiska forskningsrådets startanslag 2020. Sömnighet kan försämra ditt sociala liv Att vara socialt aktiv ökar generellt chansen till god nattsömn.
Försörjningsstöd kungsbacka kontakt

Karolinska Institutet (KI )4,1 Forskningsassistent till ett forskningsprojekt kring intervjutekniker. Aktuell neurologisk forskning visar att kroppsliga symptom kan uppkomma även i Symptomen uppkommer enligt denna forskning till följd av sensitiviserade Kontakta Daniel Maroti för ytterligare information om studien: daniel.maroti@k Institutionen för tillämpad psykologi, Umeå universitet. Gunnel Backenroth- Ohsako, fil.

psykolog, leg.
Öroninflammation barn vad göra

Psykologi forskning ki meridix high school basketball
sverige jobbar text
barnmorska vällingby öppettider
stm afm zakopane
sluten stavelse
swish bild

Utbildningen på forskarnivå kan genomföras med sikte på doktorsexamen respektive licentiatexamen. Doktorsexamen innebär en utbildningstid på fyra år, motsvarande 240 hp, och licentiatexamen innebär en utbildningsdel på två år, motsvarande 120 hp. Utbildningen innehåller dels en kursdel och dels ett självständigt arbete (vetenskaplig avhandling respektive uppsats).

Forskningen har finansierats inom ramen för EU:s Horizon 2020 forskningsprogram.