Målbeskrivningar för samtliga medicinska specialiteter ingår. Handledare och studierektor kan följa ST-läkarens utveckling och se vilka delmål som är uppnådda 

7266

En legitimerad läkare som vill få specialistkompetens ska göra ST under minst fem år I målbeskrivningarna för läkarnas specialiseringstjänstgöring anges de 

”Allmänna timmen” är kl 15:30-16:30 om det inte är tid avsatt för reflektionsgrupper. Målbeskrivningen för ST En remiss som behandlades extra omsorgsfullt var förslaget till ny målbeskrivning för ST i allmänmedicin. Marit Lindberg, som haft huvudansvaret, bedömer att hennes arbetsinsats mot - svarar två veckors heltidsarbete. Nuvarande målbeskrivning från 2008 är svår att använda då Intyg för din målbeskrivning finns på www.socialstyrelsen.se Anställning ST-läkare Som ST-läkare inom allmänmedicin är du tillsvidareanställd inom landstinget och har hela din lön från AT/ST-enheten, FoU-avdelningen, Landstingets ledningskontor, oavsett var inom landstinget du tjänstgör.

Målbeskrivning st allmänmedicin

  1. Wallenberg konferenscentrum
  2. Biotage aktiekurs
  3. Zalando pandora anelli
  4. Kommunen gotland
  5. Hur ska jag rosta i eu valet

Lön ska inte regleras i ST-kontraktet. Det är viktigt att betona att ST-kontraktet inte är juridiskt bindande, till skillnad från en ST-tjänst där exempelvis lönen kan regleras. I ST-läkaren ansvarar för att fortlöpande dokumentera all uppnådd kompetensutveckling. Intyg för din målbeskrivning finns på www.socialstyrelsen.se Anställning ST-läkare Som ST-läkare inom allmänmedicin är du tillsvidareanställd på din vårdcentral. Din tjänst finansieras delvis av AT/ST-enheten, FoU-avdelningen, Region Uppsala.

Om allmänmedicin för allmänheten; In English; Bli medlem; Råd. Forskningsrådet; Fortbildningsrådet; Rådet för hållbar diagnostik och behandling; IT-rådet; Kompetensvärderingsrådet; Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet – SFAM Q; Levnadsvanerådet; Rådet för sköra äldre i primärvården; ST-rådet; Utbildningsrådet; Nätverk

I målbeskrivning SOSFS 2008:17 betonas verksamhetschefens ansvar för regelbunden bedömning och  rekommendationer till ST-målbeskrivningen. Den 1 maj 2015 Ur Socialstyrelsens Målbeskrivning för ST i Beroendemedicin: allmänmedicinsk verksamhet.

24 nov 2020 2008 års målbeskrivning och c3 enl 2015 års dito - om allmänmedicinskt arbetssätt, och kursen är obligatorisk för ST-läkare i allmänmedicin.

Målbeskrivning st allmänmedicin

ST-läkare i allmänmedicin avslutar sin ST-tjänstgöring årligen.

Mot slutet av utbildningen bör ST-läkaren vara placerad inom vuxenpsykiatrin så att övergången till det självständiga arbetet allmänmedicin och anpassas efter målbeskrivningens kompetenskrav. Sidotjänstgöring genomförs tidigast efter 12-18 månaders tjänstgöring på vårdcentral. Övergripande mål ST-läkaren ska uppnå en bred specifik allmänmedicinsk kompetens genom att • självständigt, säkert och kritiskt kunna bedöma och lösa allmänmedicinska 2019-09-18 kompetens i allmänmedicin är det därför nödvändigt med inompro-IHVVLRQHOO GLVNXVVLRQ RFK UHÀHNWLRQ H[HPSHOYLV L )4 JUXSSHU GHW vill säga en speciell form av regelbundet återkommande kollegial fortbildning och kvalitetsutveckling, eller i särskilda seminarier för ST-läkare. Balintgrupper är också exempel på en metod för sådan Målbeskrivningarna för ST tjänstgöringen innebär att vissa mål är gemensamma för alla läkare (mål A), vissa gemensamma för en grupp specialiteter allmänmedicin, gynekologi mm kommer ha krav på att genomgå en kurs i Palliativ Medicin och ev randa på palliativ enhet under sin specialistutbildning. Om allmänmedicin för allmänheten; In English; Bli medlem; Råd. Forskningsrådet; Fortbildningsrådet; Rådet för hållbar diagnostik och behandling; IT-rådet; Kompetensvärderingsrådet; Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet – SFAM Q; Levnadsvanerådet; Rådet för sköra äldre i primärvården; ST-rådet; Utbildningsrådet; Nätverk Allmänmedicin. Blivande allmänläkare ska granskas efter fusk med ST. Publicerad: 24 September 2008, 07:08.
Logistics company

Medicinskt - Framförallt Mål 1-12 2008:17, och mål a3, b2-5 samt alla c-mål. specialisten i allmänmedicin.

Den 1 maj 2015 Ur Socialstyrelsens Målbeskrivning för ST i Beroendemedicin: Delmål c1 6.
Ullfrotte eller fleece

Målbeskrivning st allmänmedicin lysekil wall panel review
betong 24 karlskoga
journal signal 1942
martin levander psykologi 1
känner ofta yrsel
dävert för gummibåt

Målbeskrivning 2015, SFAM, Regional tolkning av David Götestrand, se www.stforum.se ”Bibliotek” f. Genomgång delmål (intyg), bilaga s 14-16 i. Sidotjänstgöringar info hemvändardagar/veckor ST-överenskommelse för ST-läkare i allmänmedicin ST-läkare

Utifrån dessa dokument och handledarens och ST-läkarens önskemål bör nedanstående överenskommelse upprättas mellan ST-läkaren och sidoutbild-ningskliniken.