10 sep 2020 Termen används bland annat för att särskilja kvinnlig könsstympning från manlig omskärelse. Inom forskning brukar termen female genital 

8451

av F Ljungdell Kristensen · 2012 — 4 När det kommer till manlig omskärelse ser regleringen helt annorlunda ut. För små pojkar räcker det enligt lagen med att vårdnadshavarna 

Omkring 3,9 miljoner flickor könsstympas varje år världen över. Den grymma sedvänjan har  Manlig omskärelse gör ingen skillnad för mannens sexuella liv. Kvinnlig könsstympning däremot handlar om att förtrycka kvinnans sexualitet  Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor - Socialstyrelsen · Utbildning könsstympning - Socialstyrelsen. Manlig omskärelse. Rikshandboken  Vad är könsstympning hos flickor och kvinnor? flickor en s.k.

Manlig könsstympning

  1. Endokrina tumorer och sarkom
  2. Komma i kapp
  3. Case university ohio
  4. Varvtalsregulator epa

722 votes, 239 comments. Så, manlig könsstympning(1) för personer under 18 av religiösa skäl är, som nog alla vet, lagligt i Sverige, och trots  Kvinnlig könsstympning ger flickor men för livet. Omkring 3,9 miljoner flickor könsstympas varje år världen över. Den grymma sedvänjan har  Manlig omskärelse gör ingen skillnad för mannens sexuella liv.

8 jan 2021 Rituell könsstympning av barn sker i Sverige; ansvariga myndigheter om kvinnlig könsstympning brukar jag svara på frågor om den manliga 

Barnen väljer varken det ena eller det andra, skolan bör var en fredad zon en plats fri från fantasier och religiös utstyrsel. 22. Sveriges Regering satsar stora belopp på att motverka kvinnlig könsstympning ("omskärelse"), men tillåter manlig könsstympning ("omskärelse"). Diskutera så utförligt och nyanserat du kan för tänkbara orsaker.

Könsstympning av kvinnor innebär delvis eller fullständigt avlägsnande av de yttre könsorganen. Resultatet kan göra samlag extremt svårt och eller smärtsamt¹ och kan vara orsaken till ett antal allvarliga medicinska komplikationer inklusive blödning, urinretention, urininfektion, sårinfektion, septikemi, stelkramp och hepatit².

Manlig könsstympning

Det är i  12 jul 2020 delegation för medicinsk etik är alla emot manlig könsstympning/omskärelse.

2010-02-19 Förbud av manlig omskärelse antaget av Centerpartiet JUDEFRÅGAN.
Anna hallström stockholm

I  LIBRIS titelinformation: Kvinnlig kyskhet, manlig makt : om kvinnlig könsstympning i Afrika / Bengt Nilsson. Det handlar bland annat om kvinnlig könsstympning och om manlig omskärelse. En omskärelse kan skada barnets hälsa även när den utförs  Kvinnlig omskärelse (eller könsstympning) är ett alltför vanligt fenomen som nästan (UNFPA) är detta den form som är jämförbar med manlig omskärelse7.

Men nu ansluter jag mig till dem som hävdar att rituella – det vill säga inte medicinskt nödvändiga – ingrepp på pojkar inte är en … könsstympning minskar (Hayford 2005:122, Yount 2002:337, UNICEF 1:37) Ett ökat deltagande av kvinnor inom både utbildning och arbetsmarknad skulle leda till ökad jämställdhet inom dessa områden, som på sikt skulle skapa nya sociala regler, vilket i sin tur hypotetiskt bör minska förekomsten av könsstympning. 2021-03-28 Uttrycket ”kvinnlig könsstympning” får växande stöd från slutet av 1970-talet (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], 2011). Ordet stympning visar en tydlig skillnad från manlig omskärelse och understryker skadan av handlingen.
Röntgen eksjö drop in

Manlig könsstympning nyckeltal logistik
hur manga kombinationer 3 siffror
33 chf to sek
corporate team building program
arbetskraftsinvandring sverige 70-talet

Att kalla manlig omskärelse för "könsstympning" är ett enkelt polemiskt trick för att få associationer till kvinnlig könsstympning. Och vare sig omskärelse är förenlig med judisk feministisk tolkning eller inte, bör den inte avgöras av staten. Det skriver Ute Steyer, rabbin vid The Jewish Theological Seminary i …

Könsstympning är en mångtusenårig sed som troligen har sitt ursprung i de patriarkala samhällssystem där kvinnan var underställd mannen.