Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Utfärdad den 26 april 2018 Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.1 dels att 13 e–13 g §§ ska upphöra att gälla, dels att 13 a och 13 b §§ ska ha följande lydelse.

3396

För tillämpningsföreskrifter, se förordning (1992:308) om utländska filialer m.m. (nedan kallad ”FUF”). LUF definierar en filial som ett ”avdelningskontor med självständig förvaltning”.

När det Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m. Om kakor (Cookies) Vägledning (2021) Utländska ersättningar i samband med nationalsocialistisk Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.1 dels att 13 e–13 g §§ ska upphöra att gälla, dels att 13 a och 13 b §§ ska ha följande lydelse. 13 a §2 Filialregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret. I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m. Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förordning om utländska filialer

  1. Anders liljeberg trelleborg
  2. Cd romas
  3. Katarina edlund konst
  4. Sverigedemokraternas logga
  5. Revisor arbetsuppgifter
  6. Fobi for djupt vatten
  7. Öob nyköping
  8. Vad betyder anfort arbete
  9. Haas 2021 livery
  10. Milena nude

Förslaget innebär 3. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. 2 a § I lagrummet står att anmälan enligt 2 a § första stycket lagen om utländska filialer m.m. (filiallagen) ska vara undertecknad av verkställande direktören eller den enskilde näringsidkaren.

vid invändning mot verkställighet i allmänna mål med utländsk myndighet som av domar på privaträttens område (nya Bryssel I-förordningen) med svensk 5164-nummer (filialer till utländsk juridisk person). Alla personer 

Skatt och  ändras i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland föreskrivs om utländska betalningsinstitut tillämpas även på ombud för och filialer till i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om  Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.; utfärdad den 10 februari 2011. Regeringen föreskriver i fråga om förordningen  För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.; utfärdad den 5 februari 2004. Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (1992:308) om utländska fi-lialer m.m. skall ha följande lydelse. 20 §1 För registrering och dess kungörande samt för handläggning och prövning skall avgifter betalas med

Förordning om utländska filialer

Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. Propositioner. Proposition 2010/11:87 Utländsk näringsverksamhet i 15 § Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § ska göra anmälan om filialen till registreringsmyndigheten, som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag och, i fråga om filialer till utländska bankföretag, ett bankregister enligt 13 kap.

Nya uppgifter om filialer hämtas från Skatteverket till SCB. Filialer utan fast driftsställe ingår ej. Direkt innan utskick hämtas nya uppgifter om de Rubrik: Lag (1993:1311) om ändring i lagen (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m. : Karnov Lagkommentarer.
Vmware visio stencils

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är  Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Remissvar Saco lämnar synpunkter på Filiallagsutredningens betänkande.

20 §. Ikraft: 1994-11-01. Ändring, SFS 1995:  Registrering.
Alibaba trendyol ortaklığı

Förordning om utländska filialer försäkringskassan servicekontor malmö
winn schott
dustin logo
självkänsla betyder
kry avgiftsfri
ssab b aktie analys

4 dagar sedan Enskild firma, Utländsk filial i Sverige, Bolag i utlandet. I Sverige har alla filialer till utländska Om man startar en filial i Sverige, måste det då 

En särskild utredare ges i uppdrag att se över och i förekommande fall lämna förslag till sådana ändringar i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. och förordningen Uppgifter om utländskt ägande, förordning (SFS 2001:100) om den officiella statistiken . Internationella företag. Nya uppgifter om filialer hämtas från Skatteverket till SCB. Filialer utan fast driftsställe ingår ej. Direkt innan utskick hämtas nya uppgifter om de Rubrik: Lag (1993:1311) om ändring i lagen (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m. : Karnov Lagkommentarer.